You are currently browsing the tag archive for the ‘Novuss’ tag.

Vai zināji, ka novuss:

  • Bija populārs ārvalstu krogos;
  • Latvijā parādījās ap 1927. gadu, kad uz šejieni tika atvests galda rasējums;
  • Latvijā sākotnēji tika spēlēts tikai ostu pilsētās;
  • Manā dzimšanas laikā (80. gadu vidus) ar to profesionāli nodarbojās 55000 spēlētāji;
  • Ir spēle, kurā nenotiek Pasaules čempionāti;
  • Dalībniekam sacensībās jāpiedalās kārtīgā, tīrā tērpā un telpām atbilstošos ( ne ielas ) apavos;
  • Kijas garums, resnums un svars, kā arī materiāls, no kā tā izgatavota, nav ierobežoti;

Lai sākas spēle.

Rakstā imantota informācija no Latvijas Novusa federācijas mājas lapas http://www.novuss-lnf.lv/

Advertisements